وقتی عشق و احساس جلوتراز عقل میره اتفاقای قشنگ زیادی میفته.

وقتی عقل سوار عشق میشه اتفاقای درست زیادی میفته.

قشنگ زندگی کنم یا درست؟

شنیدم حس سومی هست .هم درست هم قشنگ

/ 0 نظر / 27 بازدید