ستاره هم که باشی گاهی دوست داری ابری آسمانت را بپوشاند

تا برای لحظه ای پشت آن ابر تیره پنهان از نگاه این و آن  دنبال دلیلی ابدی برای درخشش دوباره ات بگردی

بهانه ای که بیرزد به طی این راه طولانی از آسمان تا زمین

 

/ 0 نظر / 23 بازدید