دنبال چه میگردی در این کسادی بازار روزگار؟

عشق؟

شادی؟

قدرت؟

همدلی؟

یک جو معرفت؟

همه اینها گاهی هستند و گاهی کمیاب

دست به زانو بگیر و مثل همیشه قد راست کن.میان اینهمه قامت خمیده از بی باری

/ 0 نظر / 26 بازدید