برای دوست داشتن دلیل می خواهم

دنبال عشق بی دلیل نمی گردم

دیگه پیک احساسم رو به سلامتی دیگران یه نفس نمی نوشم

 مستی و خماری و گیجی....

یک لیوان چای گرم خوش عطر قند پهلو برای رفع عطش کافیه

میخوام یه گوشه دنج زیر سایه درختی بشینم و چایمو مزه مزه کنم و خستگیامو در کنم

/ 1 نظر / 23 بازدید
شیرین

کاملا باهات موافقم خواهر جونم...