بیخبری از گروهی از آدمها یعنی خوش خبری

اونایی که هیچ وقت شادی هایشان رو با تو قسمت نمیکنند

اونایی که نصیب تو از آنها اشکهایی است که بر دامن تو میریزند.

درد دلهاییست که با تو میکنند

و زمانی که نیستند خوشحال باش برایشان ،چون معنایش اینست که شادند با دیگران

این آدمها در زندگیم خیلی خیلی کمند

و یاد گرفته ام برایشان دعا کنم که همیشه شاد باشند تا هرگز دوباره نبینمشان

/ 0 نظر / 17 بازدید